Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXIII/167/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008r. 18.11.2008 15:17

w sprawie zakazu palenia tytoniu na przystankach komunikacyjnych oraz placach zabaw dla dzieci na terenie gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIII/166/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008r. 18.11.2008 14:53

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2009r.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIII/165/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. 20.11.2008 10:33

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowie z dnia 12 listopada 2008 18.11.2008 14:26

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowie w latach 2009 ÷ 2013

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIII/163/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. 18.11.2008 12:33

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIII/162/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. 18.11.2008 12:25

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 244/5 położoną w Komorowie Wsi, gmina Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIII/161/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. 18.11.2008 12:09

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowych, stanowiących działki ew. nr 250/5, 250/7, 250/9, położonych w Sokołowie, gmina Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIII/160/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. 18.11.2008 12:07

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ew. nr 354/5, 359/1, 363/1, 367/1, 371/1, 375/1, 383/1, położonej w Komorowie Wsi, gmina Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIII/159/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008r. 18.11.2008 11:43

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego fragmenty obrębów geodezyjnych wieś Granica i wieś Nowa Wieś

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIII/158/2008 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 12 listopada 2008 r. 18.11.2008 11:33

w sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice z/s w Nowej Wsi

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIII/157/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. 18.11.2008 11:24

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Michałowice przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIII/156/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. 18.11.2008 11:17

zmieniająca Uchwałę Nr XV/91/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie: zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Milanówek zadania publicznego.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIII/155/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 roku 18.11.2008 11:40

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIII/154/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 roku 18.11.2008 11:14

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIII/153/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. 20.11.2008 10:41

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2008 rok.

czytaj więcej