Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 27.01.2009 13:39

zmieniająca uchwałę Nr XXV/179/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice na 2009 rok.

czytaj więcej

Projekt uchwały 27.01.2009 13:37

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/155/2008 z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy

czytaj więcej

Projekt uchwały 27.01.2009 09:37

w sprawie oddania w najem na okres kolejnych 3 lat, części lokalu znajdującego się w budynku Urzędu Gminy Michałowice, położonego w Michałowicach Osiedlu, stanowiącego mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 27.01.2009 09:29

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny części nieruchomości gruntowych, stanowiących działki ew. nr 304/10, 305/4, położone we wsi Komorów, gmina Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 19.11.2008 16:58

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na rok 2009

czytaj więcej