Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 24.02.2009 15:28

w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.02.2009 15:25

w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 1283, położoną w obrębie ewidencyjnym Michałowice Osiedle, gmina Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.02.2009 15:24

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Bożeny Dziekańskiej na zachowanie Wójta Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.02.2009 15:21

w sprawie utworzenia Straży Gminnej Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.02.2009 15:17

w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych we wsi Reguły, gmina Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 20.02.2009 13:34

w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2009 rok

czytaj więcej

Projekt uchwały 20.02.2009 13:16

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok

czytaj więcej