Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 23.04.2009 14:08

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy

czytaj więcej

Projekt uchwały 23.04.2009 13:54

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.

czytaj więcej

Projekt uchwały 23.04.2009 13:50

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice

czytaj więcej