Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 15.06.2009 17:00

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Michałowice Nr XX/145/2004 z dnia 18 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych -z późniejszymi zmianami

czytaj więcej

Projekt uchwały 10.06.2009 14:29

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Miasta Pruszkowa, dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ciągu drogowego złożonego z ul. Ireny i Podhalańskiej w Komorowie oraz budowy wodociągu w ul. Ireny w Komorowie"

czytaj więcej

Projekt uchwały 10.06.2009 14:21

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego część obszaru Opacz Kolonia zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XLVII/353/2001 z 28 listopada 2001r.

czytaj więcej

Projekt uchwały 10.06.2009 14:15

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego obszar "Reguły" zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LI/377/2002 z 21 marca 2002r. dla działek nr ew. 565/22, 565/23, 593, 594 i 595 (część) położonych w obrębie geodezyjnym wieś Reguły

czytaj więcej

Projekt uchwały 10.06.2009 14:07

w sprawie przystąpienia Gminy Michałowice do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013

czytaj więcej

Projekt uchwały 10.06.2009 14:04

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla działek nr ew. 543/1, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546, 547, 548, 549, 551/8 (część) i 1226 położonych w obrębie geodezyjnym wieś Granica

czytaj więcej

Projekt uchwały 10.06.2009 14:00

w sprawie nadania nazw rondom położonym na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 10.06.2009 13:58

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej we wsi Michałowice Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

czytaj więcej

Projekt uchwały 09.06.2009 13:41

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok

czytaj więcej

Projekt uchwały 09.06.2009 13:29

w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku

czytaj więcej

Projekt uchwały 09.06.2009 13:26

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy

czytaj więcej