Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała XXIX/207/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 07 kwietnia 2009 r. 09.04.2009 11:36

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. 628/6, położoną we wsi Reguły, gmina Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIX/206/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 07 kwietnia 2009 r. 09.04.2009 11:39

zmieniająca uchwałę nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 - 2013.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIX/205/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 07 kwietnia 2009 roku 09.04.2009 11:51

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIX/204/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 kwietnia 2009 roku 09.04.2009 11:34

w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Bożeny i Witolda Dziekańskich

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIX/203/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 kwietnia 2009 roku 09.04.2009 11:32

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Komorowskiego na działanie Wójta Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIX/202/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 kwietnia 2009 r. 09.04.2009 11:19

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIX/201/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 kwietnia 2009 r. 09.04.2009 11:06

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu polegającej na budowie przyłącza telekomunikacyjnego przez działkę nr ew. 627, położoną w obrębie ewidencyjnym wieś Reguły, stanowiącą własność Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIX/200/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 kwietnia 2009 r. 09.04.2009 11:00

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia na części działki nr ew. 678/2, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Reguły, stanowiącej własność Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIX/199/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 kwietnia 2009 09.04.2009 12:04

w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminami: Brwinów, Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Leszno, Milanówek, Nadarzyn, Podkowa Leśna, Pruszków.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIX/198/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 kwietnia 2009 roku 09.04.2009 10:54

zmieniająca Uchwałę nr XXVII/195/2009 z dnia 26 lutego 2009 r w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2009 roku projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIX/197/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 kwietnia 2009 r. 08.04.2009 15:37

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.

czytaj więcej