Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVII/195/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009 roku 03.03.2009 15:14

w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2009 roku projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/194/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009 roku 03.03.2009 15:10

w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/193/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009 roku 03.03.2009 15:05

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Bożeny Dziekańskiej na zachowanie Wójta Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/192/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009r. 03.03.2009 14:56

w sprawie utworzenia Straży Gminnej Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/191/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009 r. 03.03.2009 14:54

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/190/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009 r. 03.03.2009 14:49

w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych we wsi Reguły, gmina Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/189/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009 r. 03.03.2009 14:47

w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 1283, położoną w obrębie ewidencyjnym Michałowice Osiedle, gmina Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/188/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009 r. 03.03.2009 13:55

w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/187/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009 roku. 03.03.2009 13:52

w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2009.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/186/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009 r. 04.03.2009 09:43

w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2009 rok.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/185/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009 r. 04.03.2009 09:35

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.

czytaj więcej