Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXX/211/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2009 r. 06.05.2009 10:41

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Michałowice prawa użytkowania części nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Nowa Wieś, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 404/2, położonej we wsi Nowa Wieś, gmina Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXX/210/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2009 r. 06.05.2009 10:38

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXX/209/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2009 r. 06.05.2009 10:35

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXX/208/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2009 r. 06.05.2009 10:30

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice.

czytaj więcej