Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała XXXIII/231/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lipca 2009 r. 29.07.2009 12:55

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Reguły, gmina Michałowice, stanowiącej działki ew. nr 625/2 i 628/10.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIII/230/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lipca 2009 roku 29.07.2009 12:33

zmieniająca uchwałę Nr II/6/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych z późniejszymi zmianami.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIII/229/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lipca 2009 r. 29.07.2009 12:31

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIII/228/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lipca 2009 r. 29.07.2009 12:42

w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 486, położoną we wsi Opacz Kolonia, gmina Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIII/227/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lipca 2009 r. 29.07.2009 13:23

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.

czytaj więcej