Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała XXXIV/238/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 04 września 2009 r. 10.09.2009 11:38

w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Reguły, gmina Michałowice, stanowiącej działkę ew. nr 616/10.

czytaj więcej

Uchwała XXXIV/237/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 04 września 2009 r. 10.09.2009 11:36

w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Michałowice Osiedle, gmina Michałowice, stanowiącej część działki ew. nr 1515/8.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIV/236/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 04 września 2009 r. 10.09.2009 11:33

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej we wsi Michałowice Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIV/235/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 04 września 2009 r. 10.09.2009 11:32

w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała nr XXXIV/234/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 04 września 2009 r. 10.09.2009 11:24

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Michałowice prawa użytkowania nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Sokołów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 221, położonej we wsi Sokołów, gmina Michałowice oraz uchylenia Uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XXXI/225/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy użyczenia nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Sokołów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 221, położonej we wsi Sokołów, gmina Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIV/233/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 04 września 2009 r. 10.09.2009 11:21

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu polegającej na nabudowie studni teletechnicznej na istniejący rurociąg oraz wyprowadzeniu z niej dwuotworowego rurociągu wraz z kablem światłowodowym na części działki nr ew. 289, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Pęcice, stanowiącej własność Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIV/232/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 04 września 2009 r. 10.09.2009 11:05

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.

czytaj więcej