Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXVI/244/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 października 2009 roku. 12.10.2009 13:38

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVI/243/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 października 2009 r. 12.10.2009 13:35

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu polegającej na budowie dwuotworowego rurociągu wraz z kablem światłowodowym na części działki nr ew. 233, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Pęcice, stanowiącej własność Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała XXXVI/242/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 października 2009 r. 12.10.2009 13:27

w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW WA1P/00027253/0, położonej we wsi Reguły, gmina Michałowice, stanowiącej działki ew. nr 410 i 416/1.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVI/241/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 października 2009 r. 12.10.2009 13:16

zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/224/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Miasta Pruszkowa, dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu drogowego złożonego z ul. Ireny i Podhalańskiej w Komorowie oraz budowy wodociągu w ul. Ireny w Komorowie”.

czytaj więcej

Uchwała nr XXXVI/240/2009 Rady Gminy Michałowice Z dnia 08 października 2009r. 14.10.2009 13:14

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVI/239/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 października 2009 r. 14.10.2009 13:18

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.

czytaj więcej