Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 12.05.2014 12:45

w sprawie nadania nazwy placowi położonemu we wsi Komorów , Gmina Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 26.05.2010 11:47

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Michałowice, położonej w Komorowie, gm. Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 26.05.2010 11:38

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, dotychczasowemu dzierżawcy części nieruchomości położonej we wsi Pęcice, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 26.05.2010 11:22

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, dotychczasowemu dzierżawcy części nieruchomości położonej we wsi Michałowice Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 26.05.2010 10:52

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Reguły, gmina Michałowice, stanowiącej działkę ew. nr 628/6

czytaj więcej

Projekt uchwały 17.05.2010 12:10

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009

czytaj więcej

Projekt uchwały 17.05.2010 12:04

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury za pierwsze półrocze

czytaj więcej