Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 30.06.2010 11:52

w sprawie przejęcia na własność Gminy Michałowice porzuconego pojazdu marki Fiat 126p, rok produkcji 1991

czytaj więcej

Projekt uchwały 30.06.2010 11:45

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 30.06.2010 11:44

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 30.06.2010 11:43

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat lokalu użytkowego nr 1 położonego w Komorowie gm. Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 30.06.2010 11:34

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/158/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej Gminy Michałowice z/s w Nowej Wsi

czytaj więcej

Projekt uchwały 30.06.2010 11:30

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego fragment obrębu geodezyjnego wieś Granica

czytaj więcej

Projekt uchwały 30.06.2010 11:27

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 30.06.2010 11:25

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

czytaj więcej

Projekt uchwały 30.06.2010 11:23

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/264/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2010 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

czytaj więcej

Projekt uchwały 30.06.2010 10:44

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009

czytaj więcej