Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 22.01.2010 11:45

w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2010 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

czytaj więcej

Projekt uchwały 22.01.2010 11:23

zmieniająca Uchwałę Nr XV /85/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007r w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

czytaj więcej

Projekt uchwały 21.01.2010 14:34

w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

czytaj więcej

Projekt uchwały 21.01.2010 14:26

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 21.01.2010 13:59

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Pęcice Małe, gmina Michałowice, dotyczących określenia rodzaju miejscowości

czytaj więcej

Projekt uchwały 21.01.2010 13:56

w sprawie zaopiniowania projektu wyznaczenia aglomeracji Warszawa

czytaj więcej

Projekt uchwały 21.01.2010 13:52

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Reguły, gmina Michałowice, stanowiącej działkę ew. nr 628/10

czytaj więcej

Projekt uchwały 21.01.2010 13:48

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Reguły, gmina Michałowice, stanowiącej działkę ew. nr 625/2

czytaj więcej

Projekt uchwały 21.01.2010 13:45

w sprawie zasad przyznawania stypendiów im. Jana Pawła II studentom szkół wyższych

czytaj więcej

Projekt uchwały 21.01.2010 13:42

w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego dla osób korzystających z programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania"

czytaj więcej

Projekt uchwały 21.01.2010 13:37

w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2010

czytaj więcej