Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XLII/289/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2010 r. 30.04.2010 13:06

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLII/288/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2010 r. 30.04.2010 13:01

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Michałowice do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Bezpieczeństwo energetyczne Gminy Michałowice - partnerstwo, środowisko, innowacje” współfinansowanego w ramach IV Priorytetu RPOWM - Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka”.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLII/287/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2010 r. 30.04.2010 12:55

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice.

czytaj więcej