Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XLIV/298/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 1 czerwca 2010r. 14.06.2010 15:50

w sprawie nadania nazwy placowi położonemu we wsi Komorów , Gmina Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XLIV/297/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 1 czerwca 2010 r. 14.06.2010 15:47

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Michałowice, położonej w Komorowie, gm. Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała XLIV/296/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 01 czerwca 2010 r. 14.06.2010 15:44

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Reguły, gmina Michałowice, stanowiącej działkę ew. nr 628/6.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLIV/295/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 1 czerwca 2010r. 14.06.2010 15:41

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, dotychczasowemu dzierżawcy części nieruchomości położonej we wsi Pęcice, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLIV/294/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 1 czerwca 2010r. 14.06.2010 15:40

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, dotychczasowemu dzierżawcy części nieruchomości położonej we wsi Michałowice Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLIV/293/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 1 czerwca 2010 r. 14.06.2010 15:36

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury za pierwsze półrocze.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLIV/292/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 1 czerwca 2010 r. 14.06.2010 15:30

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009.

czytaj więcej