Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XLV/311/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010 roku 13.07.2010 12:40

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Elżbiety Gustakowskiej-Smolak na działania Wójta Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLV/310/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010 r. 13.07.2010 12:38

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy

czytaj więcej

Uchwała Nr XLV/309/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010 r. 13.07.2010 12:34

w sprawie nadania nazwy placowi położonemu we wsi Komorów, Gmina Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XLV/308/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 lipca 2010r. 13.07.2010 12:31

w sprawie przejęcia na własność Gminy Michałowice porzuconego pojazdu marki Fiat 126p, rok produkcji 1991.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLV/307/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010 r. 13.07.2010 12:28

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XLV/306/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010 r. 13.07.2010 11:33

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XLV/305/2010 Rada Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010 roku 13.07.2010 11:32

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/158/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej Gminy Michałowice z/s w Nowej Wsi.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLV/304/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010r. 13.07.2010 11:26

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego fragment obrębu geodezyjnego wieś Granica

czytaj więcej

Uchwała Nr XLV/303/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010 r. 13.07.2010 10:53

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLV/302/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010 r. 13.07.2010 10:50

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLV/301/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010 r. 13.07.2010 10:36

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/264/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2010 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLV/300/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010 r. 13.07.2010 08:59

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej w Komorowie, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

czytaj więcej

Uchwała Nr XLV/299/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 lipca 2010 r. 13.07.2010 08:44

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009.

czytaj więcej