Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XLVI/326/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010 r. 05.10.2010 15:32

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej w obrębie ew. Michałowice Osiedle, gmina Michałowice, stanowiącej działkę ew. nr 1515/21.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLVI/325/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010r. 05.10.2010 13:32

zmieniająca uchwałę nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 - 2013.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLVI/324/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010 r. 05.10.2010 13:40

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLVI/323/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010 roku 05.10.2010 13:21

w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działania Wójta Gminy.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLVI/322/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010 r. 05.10.2010 13:12

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLVI/321/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010 05.10.2010 11:49

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla działek nr ew. 543/1, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546, 547, 548, 549, 551/8(część) i 1226 położonych w obrębie geodezyjnym wieś Granica.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLVI/320/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010 r. 05.10.2010 12:05

w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XLVI/319/2010 Rady Gminy Michałowice Z dnia 29 września 2010 r. 05.10.2010 11:57

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Michałowice, położonych w Komorowie, gmina Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XLVI/318/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010 roku 05.10.2010 11:34

zmieniająca uchwałę Nr XLV/344/2001 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 września 2001r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży z późniejszymi zmianami

czytaj więcej

Uchwała Nr XLVI/317/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010 05.10.2010 11:23

zmieniająca uchwałę Nr IX/56/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży z późniejszymi zmianami.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLVI/316/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010 roku 05.10.2010 11:18

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLVI /315/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010 r. 05.10.2010 10:58

w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLVI/314/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010r. 05.10.2010 10:56

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r. na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLVI/313/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010 r. 05.10.2010 10:48

zmieniająca Uchwałę Nr XLV/302/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010 r.w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLVI/312/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010 r. 05.10.2010 10:46

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009.

czytaj więcej