Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXIX/275/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 roku 02.02.2010 09:51

zmieniająca Uchwałę Nr XV/95/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIX/274/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 roku 02.02.2010 09:49

w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice w 2010 roku projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIX/273/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 roku 02.02.2010 09:45

w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

czytaj więcej

Uchwała nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r 02.02.2010 10:03

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIX/271/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 r. 02.02.2010 08:32

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Pęcice Małe, gmina Michałowice, dotyczących określenia rodzaju miejscowości.

czytaj więcej

Uchwała nr XXXIX/270/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 r. 02.02.2010 08:53

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Reguły, gmina Michałowice, stanowiącej działkę ew. nr 628/10

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIX/269/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 r. 02.02.2010 09:03

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Reguły, gmina Michałowice, stanowiącej działkę ew. nr 625/2

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIX/268/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 r. 02.02.2010 09:42

w sprawie zasad przyznawania stypendiów im. Jana Pawła II studentom szkół wyższych.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIX/267/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 roku 02.02.2010 09:39

w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego dla osób korzystających z programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIX/266/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 roku 02.02.2010 09:33

w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2010.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIX/265/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 r. 02.02.2010 09:13

zmieniająca Uchwałę Nr XV/85/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007r w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIX/264/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 r. 02.02.2010 09:17

w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2010 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

czytaj więcej