Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 24.03.2011 15:55

w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice"

czytaj więcej

Projekt stanowiska Rady Gminy Michałowice 24.03.2011 12:55

w sprawie środków finansowych dla jednostek pomocniczych gminy - osiedli, w roku budżetowym 2012

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.03.2011 12:35

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Pruszków dotyczącego wspólnego realizowania zadania w zakresie transportu publicznego

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.03.2011 12:28

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.03.2011 12:25

w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2011 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

czytaj więcej