Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 06.07.2011 13:21

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 06.07.2011 12:51

Zmieniająca uchwałę Nr II/3/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

czytaj więcej

Projekt uchwały 06.07.2011 12:46

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 06.07.2011 12:44

uw sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli działek przyległych, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Michałowice, położonej w Komorowie, gm. Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 06.07.2011 12:37

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, nieruchomości położonej we wsi Opacz Kolonia, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 06.07.2011 12:30

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Michałowice Osiedle, gmina Michałowice, dotyczących zniesienia nazwy miejscowości

czytaj więcej

Projekt uchwały 06.07.2011 12:22

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Michałowice Osiedle, gmina Michałowice, dotyczących zmiany nazwy miejscowości

czytaj więcej

Projekt uchwały 06.07.2011 12:15

w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Michałowice.

czytaj więcej