Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 24.10.2011 14:57

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego"

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.10.2011 14:55

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana *** na bezczynność Wójta Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.10.2011 14:53

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Rejonowego w Pruszkowie

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.10.2011 14:46

zmieniającej Uchwałę Nr IV/21/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2011-2020.

czytaj więcej