Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 21.11.2011 10:01

Zmieniająca Uchwałę nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 18.11.2011 16:26

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 355/4 oraz na części działki ew. nr 355/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, stanowiących własność Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 18.11.2011 16:24

w sprawie podziału osiedla Komorów (Komorów, Granica) i utworzenia dwóch odrębnych osiedli oraz zmiany statutu Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 18.11.2011 16:22

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012r. na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 18.11.2011 16:20

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r. na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 18.11.2011 16:18

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego w 2012 roku

czytaj więcej

Projekt uchwały 18.11.2011 16:16

zmieniająca Uchwałę Nr IV/21/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2011-2020.

czytaj więcej

Projekt uchwały 18.11.2011 16:14

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011

czytaj więcej

Projekt uchwały 18.11.2011 16:10

w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

czytaj więcej

Projekt uchwały 18.11.2011 16:08

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie nazwy miejscowości "Michałowice-Parcela", gmina Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 18.11.2011 16:04

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę nazwy miejscowości "Michałowice-Osiedle" na "Michałowice" w gmina Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 18.11.2011 16:02

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 845/40, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów Osiedle, stanowiącej własność Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 18.11.2011 15:50

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 75/23, położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice Małe, stanowiącej własność Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 18.11.2011 15:49

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 811/21, położoną w obrębie ew. Opacz Kolonia, gmina Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 18.11.2011 15:46

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/58/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej
1 2 »