Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 20.12.2011 14:26

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011

czytaj więcej

Projekt uchwały 20.12.2011 14:22

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

czytaj więcej

Projekt uchwały 16.12.2011 13:58

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

czytaj więcej

Projekt uchwały 16.12.2011 13:53

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XLIV/412/2006 Rady Gminy Michałowice z 13 października 2006r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru "Komorów" - część VI obejmująca fragment wsi Komorów

czytaj więcej

Projekt uchwały 16.12.2011 13:46

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani *** na działania Wójta Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 09.12.2011 14:25

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012-2020

czytaj więcej

Projekt uchwały 09.12.2011 14:07

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa sołectwa Suchy Las oraz zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Suchy Las

czytaj więcej

Projekt uchwały 09.12.2011 13:55

w sprawie uchwalenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice" na rok 2012

czytaj więcej

Projekt uchwały 09.12.2011 13:43

w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Michałowice" na rok 2012

czytaj więcej

Projekt uchwały 09.12.2011 13:04

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów ewidencyjnych w gminie Michałowice

czytaj więcej