Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr IX/87/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011 roku. 26.09.2011 11:42

Zmieniająca uchwałę Nr II/4/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów

czytaj więcej

Uchwała Nr IX/86/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011 roku. 26.09.2011 11:39

zmieniająca uchwałę Nr II/5/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

czytaj więcej

Uchwała Nr IX/85/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011 roku. 26.09.2011 11:36

zmieniająca uchwałę Nr II/6/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych

czytaj więcej

Uchwała Nr IX/84/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011 roku 26.09.2011 11:33

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Karoliny Brona na działania Wójta Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr IX/83/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011 roku. 26.09.2011 11:31

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

czytaj więcej

Uchwała Nr IX/82/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 września 2011 r. 26.09.2011 10:51

w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr IX/81/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 września 2011 r. 26.09.2011 10:57

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr IX/80/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 września 2011 r. 26.09.2011 11:02

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr IX/79/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011r 26.09.2011 11:12

w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Michałowice”

czytaj więcej

Uchwała Nr IX/78/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011r 26.09.2011 11:14

w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr IX/77/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011 r. 26.09.2011 11:21

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu

czytaj więcej

Uchwała Nr IX/76/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011r. 26.09.2011 11:22

zmieniająca uchwałę nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 - 2013.

czytaj więcej

Uchwała Nr IX/75/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011 r. 26.09.2011 11:27

zmieniająca Uchwałę Nr VIII/73/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011.

czytaj więcej

Uchwała Nr IX/74/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011 r. 26.09.2011 10:45

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011.

czytaj więcej