Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr V/27/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2011 r. 14.04.2011 13:52

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działek nr ew. 625/2 i 628/16, położonych w obrębie ewidencyjnym wieś Reguły, stanowiących własność Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr V/26/2011 13.05.2011 16:51

w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice"

czytaj więcej

Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2011r. 05.04.2011 16:01

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Pruszków dotyczącego wspólnego realizowania zadania w zakresie transportu publicznego.

czytaj więcej

Uchwała Nr V/24/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2011 roku. 14.04.2011 14:08

w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2011.

czytaj więcej

Uchwała Nr V/23/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2011 r. 05.04.2011 15:57

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.

czytaj więcej

Uchwała Nr V/22/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2011 r. 05.04.2011 15:55

w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2011 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

czytaj więcej