Urząd Gminy Michałowice
13.05.2011 16:51

Uchwała Nr V/26/2011

w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice"
Data publikacji: 13.05.2011 16:51
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Marcin Walichnowski