Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr VI/43/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011 roku 27.04.2011 10:50

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Ewy Kurzajewskiej na działania Wójta Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr VI/42/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011 roku 27.04.2011 10:45

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Elżbiety Gustakowskiej-Smolak na działania Wójta Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr VI/41/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011 roku. 27.04.2011 10:42

w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady dokonującego w stosunku do Przewodniczącego Rady czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego.

czytaj więcej

Uchwała Nr VI/40/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011r. 27.04.2011 10:39

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

czytaj więcej

Uchwała Nr VI/39/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011 r. 27.04.2011 10:36

dotycząca zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Grodzisk Mazowiecki opracowania wspólnego stanowiska w zakresie realizacji systemu lokalnego transportu zbiorowego w obszarze zachodniej części aglomeracji warszawskiej.

czytaj więcej

Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011 r. 27.04.2011 10:25

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, nieruchomości położonej we wsi Komorów Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr VI/37/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011 r. 27.04.2011 10:23

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Komorów, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr VI/36/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011 r. 21.04.2011 14:24

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011 r. 27.04.2011 10:59

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Reguły, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011 r. 27.04.2011 10:18

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011 r. 21.04.2011 13:49

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011 roku 27.04.2011 11:16

w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr VI/31/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011 r. 26.04.2011 15:06

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie sołectwa Sokołów, gmina Michałowice, dotyczących zmiany § 14 statutu sołectwa.

czytaj więcej

Uchwała Nr VI/31/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011 r. 26.04.2011 15:06

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie sołectwa Sokołów, gmina Michałowice, dotyczących zmiany § 14 statutu sołectwa.

czytaj więcej

Uchwała Nr VI/30/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011r. 26.04.2011 14:57

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/194/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.

czytaj więcej
1 2 »