Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr VIII/73/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 2011 r. 11.07.2011 15:41

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011.

czytaj więcej

Uchwała Nr VIII/72/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 2011 r. 11.07.2011 14:50

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 2011 r. 11.07.2011 14:47

w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli działek przyległych, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Michałowice, położonej w Komorowie, gm. Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr VIII/70/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 2011 r. 11.07.2011 14:43

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, nieruchomości położonej we wsi Opacz Kolonia, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr VIII/69/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 2011 r. 11.07.2011 14:36

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Michałowice Osiedle, gmina Michałowice, dotyczących zmiany nazwy miejscowości

czytaj więcej

Uchwała Nr VIII/68/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 2011 r. 11.07.2011 14:29

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Michałowice Osiedle, gmina Michałowice, dotyczących zniesienia nazwy miejscowości

czytaj więcej

Uchwała Nr VIII/67/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 2011 r. 11.07.2011 14:23

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 2011 r. 11.07.2011 14:17

w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Michałowice.

czytaj więcej