Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XI/115/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r. 25.11.2011 12:02

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Pęcice, Sokołów”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Pęcice i wieś Sokołów

czytaj więcej

Uchwała Nr XI/114/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r. 25.11.2011 12:12

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Wieś Michałowice”, obejmującego część obrębu geodezyjnego wieś Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XI/113/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r. 25.11.2011 12:16

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Opacz Mała”, obejmującego część obrębu geodezyjnego wieś Opacz Mała

czytaj więcej

Uchwała Nr XI/112/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r. 25.11.2011 12:19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Opacz Kolonia”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Opacz Kolonia i osiedle Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XI/111/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r. 25.11.2011 12:22

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów – część I”

czytaj więcej

Uchwała Nr XI/110/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r. 25.11.2011 12:26

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Aleja Kasztanowa”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Pęcice, wieś Komorów i osiedle Komorów

czytaj więcej

Uchwała Nr XI/109/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r. 25.11.2011 12:29

w sprawie przystąpienia do zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice”

czytaj więcej

Uchwała nr XI/108/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 r. 25.11.2011 14:29

Zmieniająca Uchwałę nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XI/107/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r. 25.11.2011 14:58

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2012r.

czytaj więcej

Uchwała Nr XI/106/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 r. 25.11.2011 15:01

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XI/105/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 r. 25.11.2011 15:07

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/58/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała XI/104/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 r. 25.11.2011 15:28

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 811/21, położoną w obrębie ew. Opacz Kolonia, gmina Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XI/103/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 r. 25.11.2011 15:31

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 75/23, położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice Małe, stanowiącej własność Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XI/102/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 r. 25.11.2011 15:33

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 355/4 oraz na części działki ew. nr 355/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, stanowiących własność Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XI/101/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 r. 25.11.2011 15:35

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 845/40, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów Osiedle, stanowiącej własność Gminy Michałowice

czytaj więcej
1 2 »