Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XII/126/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011r. 27.12.2011 13:31

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

czytaj więcej

Uchwała Nr XII/125/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. 28.12.2011 13:36

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa sołectwa Suchy Las oraz zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Suchy Las

czytaj więcej

Uchwała Nr XII/124/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 roku 28.12.2011 14:21

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani *** na działania Wójta Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XII/123/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. 02.01.2012 15:01

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów ewidencyjnych w gminie Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XII/122/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011r. 27.12.2011 14:02

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XLIV/412/2006 Rady Gminy Michałowice z 13 października 2006r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część VI obejmująca fragment wsi Komorów

czytaj więcej

Uchwała Nr XII/121/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. 28.12.2011 14:25

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice” na rok 2012.

czytaj więcej

Uchwała Nr XII/120/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. 28.12.2011 14:28

w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Michałowice” na rok 2012.

czytaj więcej

Uchwała Nr XII/118/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. 29.12.2011 15:09

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012–2020.

czytaj więcej

Uchwała Nr XII/117/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. 29.12.2011 15:23

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.

czytaj więcej

Uchwała Nr XII/116/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. 29.12.2011 15:32

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011.

czytaj więcej