Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 24.02.2012 14:33

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Michałowice dotyczących przeniesienia siedziby władz Gminy do Reguł

czytaj więcej

Projekt uchwały 23.02.2012 13:34

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru "Opacz Mała"

czytaj więcej

Projekt uchwały 23.02.2012 13:32

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru "Wieś Michałowice"

czytaj więcej

Projekt uchwały 23.02.2012 13:29

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

czytaj więcej

Projekt uchwały 23.02.2012 13:20

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

czytaj więcej

Projekt uchwały 23.02.2012 10:37

w sprawie zmiany statutu Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 23.02.2012 10:25

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie osiedla Komorów, dotyczących zmian "Statutu osiedla Komorów (Komorów, Granica)"

czytaj więcej

Projekt uchwały 23.02.2012 10:16

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie osiedla Granica, dotyczących nadania "Statutu osiedlu Granica"

czytaj więcej

Projekt uchwały 23.02.2012 10:11

w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżetach Gminy Michałowice na lata 2012 - 2021 środków finansowych na utrzymanie projektu pn. "Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji" współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG

czytaj więcej

Projekt uchwały 22.02.2012 14:33

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów ewidencyjnych w gminie Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 22.02.2012 14:29

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy z PKP S.A. Odział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie

czytaj więcej

Projekt uchwały 22.02.2012 14:03

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 355/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, stanowiących własność Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 22.02.2012 13:58

w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2012

czytaj więcej