Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 22.03.2012 15:52

w sprawie zawarcia porozumienia z gminami Mszczonów, Radziejowice, Żabia Wola, Nadarzyn i Brwinów

czytaj więcej

Projekt uchwały 22.03.2012 15:46

w sprawie akceptacji modelu realizacji projektu, polegającego na zarządzaniu infrastrukturą wodno-kanalizacyjną w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez Gminę Michałowice procedury wyboru koncesjonariusza

czytaj więcej

Projekt stanowiska Rady Gminy 22.03.2012 13:38

w sprawie środków finansowych dla jednostek pomocniczych gminy ? osiedli, w roku budżetowym 2013

czytaj więcej

Projekt uchwały 22.03.2012 13:34

w sprawie wysokości stawek procentowych i określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

czytaj więcej

Projekt uchwały 22.03.2012 13:31

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.

czytaj więcej

Projekt uchwały 22.03.2012 13:29

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 22.03.2012 13:27

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o przeniesienie do Reguł siedziby władz Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 22.03.2012 13:19

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 22.03.2012 10:55

w sprawie nadania nazw ulic położonych na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej