Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 24.04.2012 13:27

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/210/2000 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.04.2012 13:22

w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.04.2012 13:18

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.04.2012 13:14

zmieniająca Uchwałę Nr XII/118/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012-2020.

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.04.2012 10:47

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.04.2012 10:43

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.04.2012 10:36

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.04.2012 10:33

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie osiedla Komorów, dotyczących zmiany "Statutu osiedla Komorów (Komorów, Granica)"

czytaj więcej