Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 20.06.2012 14:18

w sprawie uzupełniającego wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie.

czytaj więcej

Projekt uchwały 20.06.2012 14:12

w sprawie: zmiany "Statutu osiedla Komorów (Komorów, Granica)".

czytaj więcej

Projekt uchwały 20.06.2012 14:04

w sprawie uchwalenia statutu osiedla Granica oraz zarządzenia wyborów przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla.

czytaj więcej

Projekt uchwały 20.06.2012 14:01

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium za rok 2011.

czytaj więcej

Projekt uchwały 20.06.2012 13:59

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za rok 2011

czytaj więcej