Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 10.10.2014 14:23

w sprawie podziału Gminy Michałowice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

czytaj więcej

Projekt uchwały 18.10.2012 12:11

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013r. na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 18.10.2012 10:48

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Edwarda Kozłowskiego Sołtysa wsi Sokołów na działania Wójta Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 18.10.2012 10:44

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Listosza Sołtysa wsi Komorów na działania Wójta Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 18.10.2012 10:39

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Reguły"

czytaj więcej

Projekt uchwały 18.10.2012 10:35

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Komorów - część VI"

czytaj więcej

Projekt uchwały 18.10.2012 10:30

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pęcice - "wieś Pęcice Małe"

czytaj więcej

Projekt uchwały 18.10.2012 10:24

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Michałowic - osiedle Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 18.10.2012 10:20

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru ?Nowa Wieś?, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Nowa Wieś i wieś Granica

czytaj więcej

Projekt uchwały 18.10.2012 10:04

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru "Sokołów, Suchy Las", obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Sokołów i wieś Suchy Las

czytaj więcej

Projekt uchwały 18.10.2012 09:23

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011

czytaj więcej

Projekt uchwały 17.10.2012 15:57

zmieniająca Uchwałę Nr XII/118/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012-2020

czytaj więcej