Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 20.12.2012 11:09

zmieniająca uchwałę Nr XII/120/2011 z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

czytaj więcej

Projekt uchwały 20.12.2012 10:54

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/200/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

czytaj więcej

Projekt uchwały 18.12.2012 14:54

w sprawie uchwalenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice" na rok 2013

czytaj więcej

Projekt uchwały 18.12.2012 14:44

w sprawie uchwalenia "Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice" na rok 2013

czytaj więcej

Projekt uchwały 18.12.2012 14:34

w sprawie podziału gminy Michałowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

czytaj więcej

Projekt uchwały 18.12.2012 14:20

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

czytaj więcej

Projekt uchwały 18.12.2012 12:14

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.

czytaj więcej

Projekt uchwały 18.12.2012 11:57

zmieniająca Uchwałę Nr XII/118/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012-2020

czytaj więcej