Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XIV/150/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2012r. 12.04.2012 10:50

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XIV/149/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2012 r. 11.04.2012 10:06

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XIV/148/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2012r. 29.03.2012 14:43

w sprawie zawarcia porozumienia z gminami Mszczonów, Radziejowice, Żabia Wola, Nadarzyn i Brwinów

czytaj więcej

Uchwała Nr XIV/147/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2012r. 12.04.2012 10:42

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o przeniesienie do Reguł siedziby władz Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała nr XIV/146/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2012 r. 19.04.2012 12:06

w sprawie: akceptacji modelu realizacji projektu, polegającego na zarządzaniu infrastrukturą wodno-kanalizacyjną w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIV/145/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2012 r. 13.04.2012 12:54

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIV/144/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2012 r. 12.04.2012 10:30

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIV/143/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2012 r. 29.03.2012 11:20

w sprawie wysokości stawek procentowych i określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

czytaj więcej