Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XVI/163/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2012 roku. 29.06.2012 12:56

w sprawie uzupełniającego wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVI/162/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2012 r. 29.06.2012 12:46

w sprawie: zmiany „Statutu osiedla Komorów (Komorów, Granica)”.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVI/161/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2012 r. 29.06.2012 12:28

w sprawie uchwalenia statutu osiedla Granica oraz zarządzenia wyborów przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVI/160/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2012 r. 29.06.2012 12:16

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium za rok 2011.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVI/159/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2012 r. 29.06.2012 12:02

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za rok 2011.

czytaj więcej