Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XVII/175/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012 r. 23.07.2012 11:51

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewidencyjnej nr 469, położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice Osiedle, stanowiącej własność Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała nr XVII/174/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012 r. 23.07.2012 11:44

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ew. Reguły w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 628/21

czytaj więcej

Uchwała Nr XVII/173/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012 r. 23.07.2012 11:41

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Michałowice nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ew. Komorów Wieś w gminie Michałowice, stanowiących działki ewidencyjne nr 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7 i 7/1

czytaj więcej

Uchwała Nr XVII/172/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012 r. 23.07.2012 11:30

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XVII/171/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012 r. 23.07.2012 11:25

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Michałowice-Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XVII/170/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012 r. 23.07.2012 11:18

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej w Komorowie, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVII/169/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012 16.07.2012 13:49

w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2012 -2014 projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

czytaj więcej

Uchwała Nr XVII/168/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012 r. 16.07.2012 13:41

zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania obniżek w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVII/167/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012 r. 23.07.2012 11:15

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu

czytaj więcej

Uchwała Nr XVII/166/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012 r. 16.07.2012 13:21

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVII/165/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012 r. 16.07.2012 13:12

zmieniająca Uchwałę Nr XII/118/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012–2020.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVII/164/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012 r. 16.07.2012 13:05

w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2012 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

czytaj więcej