Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XVIII/178/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 01 sierpnia 2012 r. 11.09.2012 11:30

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVIII/177/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 01 sierpnia 2012 r. 11.09.2012 11:23

zmieniająca Uchwałę Nr XII/118/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012–2020.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVIII/176/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 01 sierpnia 2012 r. 11.09.2012 11:17

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.

czytaj więcej