Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XX/198/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 2012 roku 25.10.2012 13:49

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Edwarda Kozłowskiego Sołtysa wsi Sokołów na działania Wójta Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/197/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 2012 roku 25.10.2012 14:46

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Listosza Sołtysa wsi Komorów na działania Wójta Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/196/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 2012r. 29.10.2012 16:51

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Reguły”

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/195/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 2012r. 29.10.2012 16:45

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów – część VI”

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/194/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 2012r. 29.10.2012 16:40

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pęcice - „wieś Pęcice Małe”

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/193/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 2012r. 29.10.2012 16:28

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Michałowic – osiedle Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/192/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 2012r. 29.10.2012 16:21

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Nowa Wieś”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Nowa Wieś i wieś Granica

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/191/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 2012r. 25.10.2012 15:18

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Sokołów, Suchy Las”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Sokołów i wieś Suchy Las

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/190/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 2012 r. 25.10.2012 13:44

w sprawie podziału Gminy Michałowice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/189/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 2012r. 05.11.2012 09:55

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013r. na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/188/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 2012 r. 30.10.2012 15:49

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/187/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 2012 r. 30.10.2012 11:54

zmieniająca Uchwałę Nr XII/118/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012–2020.

czytaj więcej