Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 24.04.2013 11:43

w sprawie: wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.04.2013 11:35

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.04.2013 11:30

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.04.2013 11:09

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, części nieruchomości położonej we wsi Sokołów, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.04.2013 11:03

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3.

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.04.2013 10:37

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.04.2013 10:29

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.04.2013 09:20

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

czytaj więcej