Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 20.06.2013 13:06

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, części nieruchomości położonych w Komorowie, stanowiących mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 20.06.2013 13:02

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na kolejny okres do trzech lat nieruchomości położonej w Nowej Wsi, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 20.06.2013 12:52

w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2013

czytaj więcej

Projekt uchwały 20.06.2013 12:41

w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice "Rodzina 3+"

czytaj więcej

Projekt uchwały 20.06.2013 12:19

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium za rok 2012.

czytaj więcej

Projekt uchwały 20.06.2013 12:00

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za rok 2012.

czytaj więcej