Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 04.07.2013 09:38

zmieniająca uchwałę XIX/181/2012 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2012-2014 projektu systemowego pt. "Aktywnie do rozwoju" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

czytaj więcej

Projekt uchwały 03.07.2013 13:31

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, nieruchomości położonej w Granicy, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 03.07.2013 13:16

w sprawie użyczenia na okres kolejnych trzech lat udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Pruszkowie, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 03.07.2013 13:09

w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 03.07.2013 13:06

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 03.07.2013 12:59

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.

czytaj więcej

Projekt uchwały 03.07.2013 12:39

zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2013-2020.

czytaj więcej

Projekt uchwały 03.07.2013 12:04

w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2013 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

czytaj więcej