Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 31.10.2013 11:55

zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Michałowicach Nr XIII/132/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

czytaj więcej

Projekt uchwały 31.10.2013 11:51

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

czytaj więcej

Projekt uchwały 30.10.2013 15:57

w sprawie rozpatrzenia skargi na brak działań Wójta Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 30.10.2013 15:56

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 636

czytaj więcej

Projekt uchwały 30.10.2013 15:54

w sprawie uchwalenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice" na rok 2014.

czytaj więcej

Projekt uchwały 30.10.2013 15:53

w sprawie uchwalenia "Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice" na rok 2014.

czytaj więcej

Projekt uchwały 30.10.2013 15:51

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" na 2014 rok

czytaj więcej

Projekt uchwały 30.10.2013 15:50

w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej

czytaj więcej

Projekt uchwały 30.10.2013 15:48

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 30.10.2013 15:47

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru "Ostoja", obejmującego tereny położone w obrębie geodezyjnym Komorów-Osiedle

czytaj więcej

Projekt uchwały 30.10.2013 15:45

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru "Granica - część II", obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych Granica i Komorów-Wieś

czytaj więcej

Projekt uchwały 30.10.2013 15:43

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru "Granica - część I", obejmującego tereny położone w obrębie geodezyjnym Granica oraz działkę nr ew. 1115 w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś

czytaj więcej

Projekt uchwały 30.10.2013 15:34

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014-2018

czytaj więcej

Projekt uchwały 30.10.2013 15:33

w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 30.10.2013 15:30

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/250/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji.

czytaj więcej
1 2 »