Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 13.12.2013 14:12

w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego

czytaj więcej

Projekt uchwały 13.12.2013 14:10

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy użytkowania nieruchomości, wchodzącej w skład Wspólnoty Gruntowej wsi Sokołów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 187, położona w Sokołowie, gmina Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 13.12.2013 14:06

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Michałowice do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Michałowice a pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

czytaj więcej

Projekt uchwały 13.12.2013 13:49

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

czytaj więcej

Projekt uchwały 13.12.2013 13:39

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.

czytaj więcej

Projekt uchwały 03.12.2013 15:51

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014-2020

czytaj więcej