Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVIII/259/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013 roku 25.04.2013 16:11

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana *** na brak działań Wójta Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała nr XXVIII/258/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013r. 06.05.2013 14:09

w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów – część I”

czytaj więcej

Uchwała nr XXVIII/257/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013r. 06.05.2013 13:55

w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/249/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2013r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów – część I”

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVIII/256/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013 roku 14.05.2013 12:31

w sprawie: wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVIII/255/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013r. 25.04.2013 16:02

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVIII/254/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013r. 25.04.2013 15:52

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVIII/253/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013 r. 25.04.2013 15:41

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, części nieruchomości położonej we wsi Sokołów, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVIII/252/2013 rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013 r. 25.04.2013 15:33

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVIII/251/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013 r. 25.04.2013 15:29

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVIII/250/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013 r. 25.04.2013 14:01

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.

czytaj więcej