Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXX/269/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2013 r. 27.06.2013 13:21

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXX/268/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2013 r. 27.06.2013 13:00

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, części nieruchomości położonych w Komorowie, stanowiących mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXX/267/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2013 r. 27.06.2013 12:27

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na kolejny okres do trzech lat nieruchomości położonej w Nowej Wsi, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXX/266/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2013 r. 27.06.2013 12:19

w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2013

czytaj więcej

Uchwała Nr XXX/265/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2013 r. 27.06.2013 12:17

w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice „Rodzina 3+”

czytaj więcej

Uchwała Nr XXX/264/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2013 r. 27.06.2013 12:13

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium za rok 2012.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXX/263/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2013 r. 27.06.2013 12:07

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za rok 2012.

czytaj więcej