Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXIII/301/2013 Rada Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2012 roku 14.11.2013 12:25

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani *** na brak działań Wójta Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała nr XXXIII/300/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. 14.11.2013 12:23

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 636

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIII/299/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 14.11.2013 12:05

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice” na rok 2014.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXII/298/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r 14.11.2013 11:57

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice” na rok 2014.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIII/297/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r. 14.11.2013 11:47

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2014 rok

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIII/296/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 14.11.2013 11:09

w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIII/295/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r. 14.11.2013 15:00

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIII/294/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r. 14.11.2013 14:52

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Ostoja”, obejmującego tereny położone w obrębie geodezyjnym Komorów-Osiedle

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIII/293/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r. 14.11.2013 14:48

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Granica – część II”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych Granica i Komorów-Wieś

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIII/292/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r. 14.11.2013 14:43

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Granica – część I”, obejmującego tereny położone w obrębie geodezyjnym Granica oraz działkę nr ew. 1115 w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś

czytaj więcej

Uchwała nr XXXIII/291/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 12.11.2013 13:43

zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Michałowicach Nr XIII/132/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

czytaj więcej

Uchwała nr XXXIII/290/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 12.11.2013 11:48

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowie z dnia 5 listopada 2013 roku 13.11.2013 14:59

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014-2018

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIII/288/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. 14.11.2013 14:13

w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIII/287/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. 14.11.2013 14:08

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/250/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji.

czytaj więcej
1 2 »